Tập thể nhà trường

Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0987305155
Điện thoại di động: 0987305155
Hotline: 0987305155
 • Đinh Thị Hồng Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiêu trưởng
  • Điện thoại:
   0987305155
  • Email:
   Hongtuyen1972@gmail.com
 • Phan Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Pho hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973 944 260
  • Email:
   Hongloan23031973@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn
  • Điện thoại:
   0973807590
  • Email:
   thanhhoanst@gmail.com